logo-breedEen groot deel van onze medewerkers is afkomstig van Breed uit Nijmegen. Breed is van een sociale werkvoorziening omgeturnd naar een detacheringsorganisatie voor mensen met een achterstand in de arbeidsmarkt. Zeer gemotiveerde en precieze medewerkers die garant staan voor een constante kwaliteit van werk. Met deze medewerkers geven wij ook bewust een stuk invulling aan een maatschappij waarin we allemaal een steentje bijdragen. In vaktermen ook wel Social Return genoemd. Wij noemen het vanzelfsprekend en gewoon.

Onze samenwerking met Breed is iets waar we trots op zijn.

DrukkerijdeKleijnfotoBroervandenBoom3676